FørstehjælpSKURSUS

At gennemføre et førstehjælpskursus er en vigtig del af at blive ny billist

Hvad koster førstehjælpskurset og er man forpligtet til at tage det?

Siden oktober 2006 skal alle, der skal erhverve kørekort første gang jf. kørekortbekendtgørelsen have gennemført 8 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp inden for det seneste år. 1. hjælp koster 750 kr. og skal tages hos TopGearTrafik, hvis du ikke allerede har gennemgået et sådan kursus når du starter. Elever fra andre skoler er også meget velkomne til at deltage i vores 1. hjælpskurser. Førstehjælpskurserne afholdes i Vanløse på jernbane alle 7. Alt anden undervisning sker på køreskolerne i Vanløse, Frederiksberg eller Albertslund.

Har man tilmeldt sig er man forpligtigt til at møde op, ellers går betalingen tabt. Husk at betale kurset inden du møder op og husk at tage kvitteringen med. Se her vores kørekort priser!

Førstehjælpskursus
750,-
8 timers varighed
Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker. Førstehjælpens 4 hovedpunkter. Nødflytning. Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport. Alarmering. Psykisk førstehjælp. Blødninger. Hovedlæsioner. Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, arme og ben.
Bestil pakke
Førstehjælpskurser-adresse

Hvornår kan jeg starte?

Du kan og bør tage kurset så snart du starter på køreskolen. Gennemførelsen af det, er en forudsætning for, at du kan blive tilmeldt teoriprøven. Du kan altid bruge vores online tilmeldingskalender på hjemmesiden til at finde ud af hvornår der er førstehjælp.

Hvordan kommer jeg igang?

Du trykker på tilmeldingsknappen ovenover i kalenderen finder du et hold der passer dig og udfylder så tilmeldingsformularen.

 

FORMÅL

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

MÅL

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter.

Foretage Nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt

Kunne føre en rolig samtale med den/de tilskadekomne og have forståelse for den livsvigtige ilttransport.

INDHOLD

  • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.

  • Nødflytning.

  • Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport.

  • Alarmering.

  • Psykisk førstehjælp.

  • Blødninger.

  • Hovedlæsioner.

  • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

  • Brud på arme og ben.

INSTRUKTØR

Vores instruktør fra Dansk Førstehjælp er uddannet via beredskabsstyrelsen og følger uddannelsesplanen fra Dansk Førstehjælpsråd.

Hvornår er det mest oplagt at tage førstehjælpskurset?

Alle bør tage kurset ved opstart på køreskolen, så snart at de har mulighed for det. Det er en forudsætning at du gennemfører førstehjælpskurset, for at kunne blive tilmeldt teoriprøven.

Har du allerede et førstehjælpskursus i bagagen, er du en af de heldige, der ikke mangler kurset/beviset.

Kontakt en af vores køreskoler i Vanløse, Frederiksberg eller Albertslund hvis du har andre spørgsmål.